Terviseameti käsul suletakse Elvis Braueri Mém Cafe. Terviseamet tegi vastava ettekirjutise Vana-Kalamaja tänaval asuva toitlustuskoha Mém Cafe sulgemiseks kuna ettevõte eiras korduvalt valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid.

VAATA MEM CAFELE TEHTUD ETTEKIRJUTIST SIIT

Mém Cafes on edaspidi keelatud igasugune majandustegevus, sealhulgas kaasamüük

Terviseameti teatel tuginesid nad otsuse tegemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS), mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Terviseamet ning politsei- ja piirivalveamet tuvastasid korduvate kontrollkäikude ajal, et ettevõte eirab valitsuse korralduse nr 305 alusel kehtestatud kontrollinõudeid. Muu hulgas ei kontrollinud ettevõtja külastajate vaktsineeritust või viiruse läbipõdemist kinnitavaid tõendeid ja teste ning jättis tuvastamata klientide isikusamasuse.

Vaatamata korduvalt määratud sunnirahale jätkas ettevõtja rikkumist ning kinnitas asutust kontrollinud ametnikele, et ta on keelanud klienditeenindajatel küsida eelnimetatud tõendeid.

Terviseamet leidis, et kuivõrd seni rakendatud sunnivahendid ei ole ettevõtjat mõjutanud rikkumist lõpetama ning ta on avalikult teavitanud kavatsusest rikkumist jätkata, tuleb kohvik rahva tervise kaitseks sulgeda.

Terviseamet peab toitlustusettevõtetele rakendatud piiranguid põhjendatuks, sest sealse tegevuse iseloomu tõttu kaasneb kõrge nakkusohuga ajal oluline risk inimeste tervisele. Risk nakatuda on madalam vaktsineeritud ja viiruse läbi põdenud inimestele, mistõttu seadis valitsus söögikohtade külastamise eelduseks vastava tõendi esitamise.

Ettekirjutuse kohaselt võivad kohviku ruumides viibida üksnes ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte töötajad. Keelatud on igasugune majandustegevus ehk toidu ja joogi valmistamine ning müük. Kui ettevõtja jätkab ettekirjutusest hoolimata majandustegevust, võib terviseamet riikliku järelevalve teostajana rakendada asendustäitmist ja/või vahetut sundi.

MEM Kohvikud juhatuse liige Elvis Brauer on nimetanud asja näidishukkamiseks.

“Meie kohvikusse pole vaja tulla tervisediktatuuri kehtestama. Tunnen sporti…tunnen toitu. Meie tervisega on hästi. Nende “terviseametnike” ja politseinike tervisenäitajad ei näeks meie omade kõrval tõenäoliselt head välja,” teatas EKRE-sse kuuluv Brauer.

MEM Cafe õigusabikulude toetusfondi on annetatud raha üle 50 000 euro.

Eesti uudised