Riigikogu võttis täna Mailis Repsilt ära saadikupuutumatuse, poolt hääletas 56 riigikoguliiget.

Martin Helme: Maha Kaja Kallase valitsus!

Riigikogu hääletas korruptsiooni kuritegudes kahtlustatavalt Repsilt saadikupuutumatuse võtmise poolt. Mailis Reps on Pealtnägija saates öelnud, et soovib oma saadikupuutumatuse ära võtmist.

Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmise ettepaneku tegi õiguskantsler Ülle Madise, kes tegi täna riigikogu ees vastava ettekande.

Keskerakond ei osalenud hääletamisel

Õiguskantsler sõnul oli vaja Repsi saadikupuutumatus ära võtta, et saaks kohtupidamist jätkata. 56 riigikoguliiget hääletas selle poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Kohalolnutest jättis hääletamata kogu Keskerakonna fraktsioon.

“Soovin esitada kriminaalmenetluse seadustiku § 3828 lõikes 2 nimetatud ettekande riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks riigikogu täiskogu 26. oktoobri 2021. a istungil võimalusel esimese päevakorrapunktina,” kirjutas Madise riigikogu esimehele Jüri Ratasele saadetud kirjas.

Mailis Reps: Ma kaotasin oma lapse

Möödunud aasta sügisel selgus, et toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu enese pere huvides. Lisaks lasi ta oma sünnipäevapeo Mon Repos’ restoranis kinni maksta maksumaksjal. Asi kulmineerus ministri tagasiastumise ning kriminaalasjaga.

Riigikogu liikmele ei saa esitada süüdistust enne, kui temalt on võetud saadikupuutumatus. Prokuratuur saab menetlustoimingutega jätkata pärast seda, kui riigikogu on immuniteedi äravõtmise üle hääletanud ja selle kasuks otsustanud.

Kui immuniteet ära võetakse, saab koostada süüdistusakti ja esitada süüdistuse.

Eesti uudised