Riigiprokuratuur esitas täna endisele haridus- ja teadusminister Mailis Repsile omastamise ja kelmuse süüdistuse.

TASUTA KUULUTUSED

Prokuratuur esitas Repsile süüdistuse omastamises ja kelmuses

Omastamise pani Mailis Reps süüdistuse kohaselt toime, kui andis haridus- ja teadusministrina ministeeriumi töötajatele korraldusi enda lastega seotud ülesannete täitmiseks.

Lisaks esitati Repsile süüdistus ebaseaduslikus ministeeriumi kütusekaardi kasutamises ja ministeeriumi ruumides enda sünnipäeva pidamisega seotud kulutuste katmises.

Samuti esitati süüdistus kelmuse toimepanemises, mille tulemusel soetas ministeerium Repsile koju soovitud Jura kohvimasina, tasus oma perekonnaliikme lennukulusid, maksis vabaajaüritusega seotud transpordi ja majutuse ning restoranis tähistatud juubelisünnipäeva eest.

Süüdistuse kohaselt kattis Reps ministeeriumi varast isiklikke kulutusi ligikaudu 7500 euro eest.

Mailis Reps keeldus süüdistusi kommenteerimast

“Vabandust, aga ehk ikka annaks võimaluse kõigepealt ise advokaatidega sisu arutada. Loomulikult ei saa seda kommenteerida,” vastas Reps.

Riigiprokurör Denis Tšasovskih sõnul on igal riigiteenistujal kohustus seista hea selle eest, et riigivara kasutataks eesmärgipäraselt.

“Ühiskond ei pea taluma priiskamist ja veelgi vähem kuritarvitamist riigivaraga ümberkäimisel, mis kahjustab riiki varaliselt aga ühtlasi mõjutab ka kogu avaliku sektori mainet ja usaldusväärsust. Kehtivad reeglid on piisavalt selged tegemaks vahet enda ja riigi vajaduste vahel ning vältimaks isiklike kulude riigile veeretamist,” ütles Tšasovskih.

“Õigusnormid kehtivad kõigile ja kõrge positsioon avaliku teenistuse hierarhias ei anna õigust neid norme omakasupüüdlikult painutada – vastupidi, sellega kaasneb kõrgendatud ühiskonna ootus teenistuja eeskujulikkuse osas,” lisas Tšasovskih.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul alustas politsei menetlust ajakirjanduses avaldatud uurimuse pinnalt. “Alustatud väärteomenetluse käigus ilmnes, et riigi vara väärkasutamine on toimunud korduvalt ja suuremas ulatuses kui algselt kirjutati, mistõttu oli alust seda edasi uurida kriminaalmenetluses. Mõistsime ka avalikkuse ootust saada vastuseid, mistõttu viisime uurimise läbi võimalikult kiiresti, kontrollides seejuures põhjalikult menetluse käigus ilmnenud uusi asjaolusid ja tõendeid.”

Riigikogu toetas oktoobri lõpus Repsilt kohtumenetluse jätkamiseks saadikupuutumatuse võtmist.

Mailis Reps on Keskerakonna liige alates 17. märtsist 1998.

Krimi uudised