Soomes saab taotleda toimetulekutoetust, kui teie tuludest ega varast ei piisa vältimatuteks igapäevakuludeks.

SOOME ILMATEADE: VAATA KAS PAISTAB PÄIKE VÕI SAJAB VIHMA

Vältimatud igapäevakulud on näiteks kulud eluasemele, toidule, tervishoiule ja rõivastele.
Toimetulekutoetus koosneb kolmest osast:
põhitoimetulekutoetus,
lisatoimetulekutoetus,
ennetav toimetulekutoetus.

Põhitoimetulekutoetust taotletakse Kelast

Teil võib olla erilisi kulusid, mille jaoks te ei saa põhitoimetulekutoetust. Sel juhul võib omavalitsuse sotsiaalosakond määrata teile oma äranägemise järgi lisa- või ennetava toimetulekutoetuse. Taotlege alati kõigepealt Kelast põhitoimetulekutoetust. Vajaduse korral võite taotleda samal taotlusvormil ka lisa- või ennetavat toimetulekutoetust. Kela võib teie palvel edastada lisa- või ennetavat toimetulekutoetust puudutava taotluse omavalitsusele. Võite taotleda põhilist toimetulekutoetust jooksval kuul või alates järgmise kuu algusest.

Milliste kulude katmiseks võib toetust saada?
Põhitoimetulekutoetus on ette nähtud selliste vältimatute kulude katmiseks nagu toit ja rõivad. Toetuse põhiosa moodustavad tavalised igapäevakulud.

Põhiosa hõlmab järgmisi kulusid:
kulud toidule;
kulud rõivastele;
väiksed tervishoiukulud (nt käsimüügiravimid, mille ostmiseks ei ole vaja arsti retsepti);
isikliku hügieeni ja kodu puhtusega seotud kulud;
kohaliku ühistranspordi kasutamine;
ajalehetellimus;
telefoni ja arvuti kasutamine (võrguühendus);
harrastused ja huvitegevus;
muud asjaomased igapäevase toimetulekuga seotud kulud.

Kui taotlete toetust, ei ole vaja selliste kulude kohta esitada kviitungeid, arveid ega muid tõendeid.

Muud põhikulud

Olenevalt olukorrast võib toetust anda ka muude põhikulude katmiseks.
Need kulud on järgmised:
• elamiskulud (nt üür, kasutustasu, elekter ja kodukindlustus);
• vältimatud kolimiskulud;
• riiklike tervishoiuteenuste kulud, mis ei sisaldu põhiosas (nt ter visekeskuse visiiditasu);
• omavalitsuse korraldatud laste päevahoiu kulud ning koolilaste hommiku- ja pärastlõunategevuste kulud;
• perekonnast eraldi elava vanema teatud kulud lapsega kohtumiseks;
• vältimatud kulud isikutunnistuse, elamisloa või reisidokumendi hankimiseks.

Kui taotlete toetust, peate esitama Kelale nende kulude kohta tõendid (nt üürileping või arve). Kela arvestab muid põhikulusid tervikuna, kui need on mõistliku suurusega.

Millised tulud mõjutavad toetust?

Põhitoimetulekutoetuse summat mõjutavad kõik teie ja teie pere tulud ja varad. Tulude hulka ar vatakse ka määratud toetused. Põhitoimetulekutoetus on majanduslik toetus, mida makstakse viimase abinõuna. See tähendab, et teie pere peab taotlema kõigepealt muid toetusi, millele teil on õigus.

Kela makstavad muud toetused on näiteks töötutoetused, eluasemetoetused, pensionid, õppetoetus, haigushüvitis, vanematoetus, lapsetoetus, koduhoiutoetus ja elatistoetus. Toimetulekutoetuse andmisel võetakse arvesse netotulud ehk tulud pärast maksude tasumist. Tuleb meeles pidada, et toimetulekutoetust mõjutavad ka kasutada olevad varad, näiteks raha pangakontol.

Kela lehel saate kalkulaatoriga ise arvutada, kui suurt põhitoimetulekutoetust te võite saada: www.kela.fi/laskurit
Põhitoimetulekutoetust saate taotleda aadressil: www.kela.fi/asiointi