Soomest saab nüüd digiretseptiga ravimeid osta

Tänasest saavad eestlased Soomes digiretseptiga ravimeid osta

Uued Uudised

Soome on esimene riik kust eestlased saavad oma digiretseptiga välisriigist ravimeid osta.

Piiriülese retseptiandmete vahetuse eest vastutava Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) tervisetalituse juhi Tõnis Jaaguse sõnul on Eesti ja Soome kaks esimest Euroopa riiki, kes omavahel selliseid andmeid vahetavad. Soomlastele avanes võimalus Eestist digiretseptiga ravimeid soetada juba eelmise aasta jaanuaris.

VIDEO: Soome Reklaamfilmi Kullafond - Soumi TV

„Selle aja jooksul on soomlased Eestist ostnud retseptiravimeid ligi 9000 korda," ütles Jaagus. „Arvestades seda, et enne koroonaviiruse tõttu tekkinud kriisi elas ja töötas Soomes hinnanguliselt kuni 100 000 eestlast, siis võib vajadus sama teenuse järgi teisel pool lahte kordades suurem olla."

Tänaseks on soovi retseptiandmete piiriüleseks jagamiseks avaldanud kokku 23 Euroopa Liidu riiki.

„Üldine eesmärk on tagada inimestele kogu Euroopat kattev teenus, kuid see, millised riigid ja mis etapis selleks valmis on, sõltub eelkõige digitaalsete andmete kättesaadavusest," selgitas Tõnis Jaagus.

Praegu saavad Eestist oma retseptiravimeid osta Soome, Horvaatia ja alates tänasest ka Portugali kodanikud. Eestlastele avaneb järgmisena võimalus digiretseptiga ravimeid osta Horvaatias ja Portugalis.

Arstid ja õed, kes retsepte välja kirjutavad, ei pea teenusega liitumiseks eraldi midagi tegema. Samuti on Eesti patsiendil andmed piiriüleseks andmevahetuseks vaikimisi avatud. „Kui inimene soovib, on patsiendiportaalis digilugu.ee võimalik andmete piiriülene edastamine ka sulgeda," kinnitas Jaagus.

Järgmine etapp üleeuroopalise terviseandmete vahetamise protsessis on patsientide terviseandmete kokkuvõtte edastamine. See tähendab, et tulevikus on näiteks välisriigis arstiabi vajaval inimesel olemas digitaalne terviseandmete kokkuvõte, mida sealne arst oma riigi keeles kiiremate ja kvaliteetsemate raviotsuste tegemiseks kasutada saab. Nii saab välisriigi arst näiteks erakorralises olukorras kohe infot patsiendi kaasuvate haiguste, allergiate või muude oluliste tervisenäitajate kohta.

Mõlema teenuse eest Eestis vastutab TEHIK, kes teeb koostööd Eesti Haigekassa ja Ravimiametiga.

Soome uudised

Comments 0

No comments found