President Kersti Kaljulaid: Minu ettepanek on korraldada "EI" korral uued valimised

Kersti Kaljulaid soovitab siduda abielu rahvahääletus riigikogu usaldusega

VABA SÕNA

Eesti president Kersti Kaljulaid kohtub erakondade esimeestega, et arutada skandaalset abielureferendumit ja siduda see riigikogu usaldusega.

VIDEO:Seltsimees sotsialist ma palun lahkuda

Vabariigi President Kersti Kaljulaid tegi ettepaneku korraldada uued parlamendi valimised, kui abieluteemaline rahvahääletus saab vastuseks "EI".

President Kersti Kaljulaid pöördus täna õhtul kõikide riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised.

Loe veel: Venemaaga liitumise eelnõu oli jumala õigesti tehtud

«Praegu on kavandatud rahvahääletus läbi viia muu riigielu küsimusena, mis ei too kaasa mingit poliitilist vastutust. Kui tegemist on parlamendisaadikute enamuse hinnangul tõesti niivõrd olulise riigielu küsimusega, mille osas rahvahääletuse läbiviimine antud ajahetkel on möödapääsmatu, oleks aus see siduda ka enda poliitilise vastutusega. Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna. See oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele riigikogu koosseisule,» ütles president Kaljulaid.

Vabariigi President toob välja, et mõistab, et riigikogu enamusel on tahe abielu mõiste teemal rahvahääletus läbi viia. Kaljulaidi hinnangul ongi selleks Eesti Vabariigi kehtivas põhiseaduses võimalus loodud - põhiseaduse § 105 annab võimaluse panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele.

See oleks aus käitumine valijate suhtes ja samm selle poole, et taastada parlamendi ja poliitika usaldus ja väärikus. Eesti rahvas tahab riigikogu üle uhke olla ning kutsun teid üles selleks põhjust andma,» pöördus Vabariigi President riigikogu liikmete poole.

Abielureferendum

Comments 1

Taavi Sinisokk
Taavi Sinisokk 8 päeva ago
Eesti Vabariigi Põhiseadus

Teeni Raha: https://Bitcoin.exe.news

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Riigikogu erakorralised valimised toimuvad põhiseaduse §-des 89, 97, 105 ja 119 ettenähtud juhtudel.

Need juhud on:
1) Riigikogu ei suuda peaministrit kinnitada;
2) Riigikogu ei suuda riigieelarvet vastu võtta;
3) Riigikogu paneb rahvahääletusele seaduse vastuvõtmise ja see kukub läbi. Lisaks on Vabariigi Presidendil õigus välja kuulutada erakorralised valimised, kui Riigikogu avaldab umbusaldust peaministrile.

Tasuta Kuulutused..
   1 0
Vaata rohkem