President Kersti Kaljulaid jättis pensionireformi seaduse välja kuulutamata

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ei kuulutanud pensionireformi välja ja saatis selle Riigikokku tagasi

Liitu Eestlaste Facebookiga - Heia.ee

Kõigile ootuspäraselt jättis pensionireformi suur kriitik riigipea Kersti Kaljulaid seaduse väljakuulutamata ja saatis selle riigikogu parlamendile tagasi.

VIDEO: Riigikogus on Palgapäev

"Me teadsime seda algusest peale, et President jätab selle väljakuulutamata." lausus anonüümsust palunud valitsuseliige.

President Kersti Kaljulaid jättis välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.

Riigikogul on nüüd kaks võimalust - pensionireformi seadust muuta või muutmata kujul uuesti vastu võtta. Sellisel juhul peab president president uuesti otsustama, kas kuulutab seaduse välja või saadab riigikohtusse, mis teeb lõpliku otsuse.

Riigikogu võttis 29. jaanuaril pärast tunde kestnud arutelu vastu kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse. Reformi poolt hääletas 56 ja vastu oli 45 saadikut. Valitsus sidus seaduse vastuvõtmise usaldushääletusega, et vältida opositsiooni venitamistaktikat. 

Pensionireformiga muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine kõigile vabatahtlikuks. Vaikimisi jääb kõik nii, nagu on – kui inimene soovib pensioni samamoodi edasi koguda, ei pea ta midagi tegema. Kui inimene soovib sambast lahkuda, sellega liituda või lihtsalt peatada sissemaksed, peab ta esitama avalduse pangale või pensionikeskusele.

Kehtima jäävad samba senised maksemäärad: kaks protsenti inimese brutopalgast ja neli protsenti tema sotsiaalmaksust. Uue võimalusena saavad inimesed oma teise sambasse kogutud vahendeid ise edasi investeerida.

Comments 0

No comments found