Meelis Laod süüdistatakse luksus Maybachi süütamises

Legendaarne allilmaliider Meelis Lao peab järjekordselt astuma kohtu ette

EESTI MAFFIA

Meelis Lao peab taas kohtu ette astuma, sest teda süüdistatakse skandaalse skeemitaja Kristian Kesneri luksus Maybachi süütamise tellimises.

Prokuratuur süüdistab Meelis Laod kahes karistusseadustiku paragrahvis, millest üks käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist, karistatakse selle eest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Meelis Laod süüdistatakse ka tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, kui see on pandud toime grupi poolt.

Koos Laoga on kohtuall veel Iurii Maslov, Mark Raul Laanela ja Ermo Kungla. Maslov ja Kungla kes on samuti saanud süüdistuse võra asja rikkumises, aga ka tsiviilkäibes keelatud tulirelva või selle olulise osakese või laskemoona käsitlemises.

Kunglat võõra asja rikkumises ei süüdistata, siiski on ta süüdistuse kohaselt käidelnud nii tsiviilkäibes keelatud, kui ka lubatud tulirelva ebaseaduslikult.

Krimi Uudised

Comments 1

Kuupuurija
Kuupuurija 27 päeva ago
Mu ees ja taga sõidavad uhked limusiinid
Ja selle riigi seaduses, vaba olen ma

Ja kui mind tee peal peatab ment,
Viskan talle miini

Kuni vabaduses ma ja mängin surmaga
Kuni vabaduses ma ja mängin surmaga

Tasuta Kuulutused www.vov.ee
   2 0
Vaata rohkem