Dokumendid näitavad Mary Krossi juhtumis prokuröri ja kohtuniku ükskõiksust

Mary Krossi kriminaalasja lõpetanud prokurör ja kohtunik ei viitsinud isegi kohtutoimikus põhjendada, miks nad seda tegid Heia.ee

Liitu Eesti Facebookiga - Heia.ee

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Ülle Jaanhold võttis uurimise üle Natalja Lebedilt sel hetkel, kui politseil olid kõik tõendid Mary Krossi uurijatele valetamisest olemas ning jäi üle vaid asi kohtusse saata.

Jaanhold küsis aprillis sidefirmalt samu andmeid Krossi telefoni kohta, mida kolleeg päris juba novembris, ning pärast sõna-sõnalt sama vastuse saamist saatis Krossi juunis kohtu alla.

VIDEO: Indrek Tarand Sai Meeleavaldusel Vihase Rahva Käest Peksa

31. oktoobril, pärast kahte eelistungit augustis ja septembris, esitas Jaanhold kohtule kirjaliku taotluse Krossi kriminaalmenetluse lõpetamiseks 3000eurose oportuniteediga, "kuna puudub avalik menetlushuvi ja isiku süü ei ole suur“. Prokurör jättis aga põhjendamata, miks puudub avalik menetlushuvi ja miks pole isiku süü suur, minnes niimoodi vastuollu 2016. aastast kehtima hakanud toonase peaprokurör Lavly Perlingu juhisega, mille kohaselt on õigusemõistmise vastaste kuritegude puhul avalik menetlushuvi alati olemas. 

Juhisega vastuolus olevatel juhtudel, mida Krossi valeütlused kindlasti olid, pidanuks prokurör oma seisukohta kirjalikult põhistama.

Harju maakohtu kohtunik Leili Raedla nõustus 31. oktoobril Krossi kohtuasja lõpetamisega, aga jättis lisamata kohtu poolsed põhjendused nii Krossi süü väiksuse kui avaliku huvi puudumise kohta.

Eesti Uudised 2019

Comments 1

Taavi Sinisokk
Taavi Sinisokk 11 months ago
Mary Krossi Kohtuotsuse Kaja

Privaatne otsing: https://Poidu.com

See ei ole ükskõiksus, see on minu arvates sulaselge kallutatus. Prokuratuur ja kohtud peaksid kogu aeg silmas pidama, missuguse signaali nende tegevus ja otsused ühiskonnale annavad.
Kui isik annab õiguskaitseorganitele valekaebuse, mis peab varju heitma ühele erakonnale, siis ei saa keegi väita, et selle asja menetlemine ei paku avalikku huvi. Siin oleks kindlasti olnud vaja välja selgitada, kes seisid selle valekaebuse taga.
   1 0
Näita rohkem